Please Choose Your Language

ንምንታይ JINPENG ንመርጽ

0 +
ኣብ ቻይና 14 መደበራት ምፍራይ ኣለዋ።
0 +
መሰረት ምህርቲ ልዕሊ 2666666 ትርብዒት ሜትሮ
0 +
ልዕሊ 20000 መሸጢ ትካላት
0 +
ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 15 ሚልዮን ድምር ተጠቀምቲ
1ንኤሌክትሪክ መካይን ዝኸውን ቻርጅ ጣብያታት
ንኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝኸውን ቻርጅ ጣብያታት
ንኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝኸውን ቻርጅ ጣብያታት
ንኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝኸውን ቻርጅ ዝገብራ ጣብያታት
5ንኤሌክትሪክ መካይን ዝኸውን ቻርጅ ጣብያታት

ኢንተርፕራይዝ ራእይ

መራሒ ዓለምለኻዊ ቀሊል ንከባቢ ዝምችእ ኣፍራዪ መጓዓዝያ ንምዃን

ኢንተርፕራይዝ ተልእኾ

ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝሓሸ ጉዕዞ ምፍጣርን ብምህዞ ዕብየት ትካላት ምዝዋርን።

ኢንተርፕራይዝ ክብርታት

መጀመርታ ምስ ዓሚል ተጣበቕ፣ ሞያዊነት ተጣበቕ፣ ብመሃዝቲ ተሓቢንካ ምስ ተጋደልቲ ዓወት-ዓወት

ኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂ ምፍራይ መካይን

ነፍሲ ወከፍ መኪና JINPENG ብመስመር ፈተነ ብቕዓት፡ ማይ ዘይኣትዎ ፈተነን ፈተነ ምዝዋር መኪናን እያ ትሓልፍ።ዝተፈላለየ ኩነታት ጽርግያን ምዝዋርን ብምምሳል፡ ነፍሲ ወከፍ መኪና ብጥብቂ ከም እትፍተን ነረጋግጽ
ናይ ምሕታም ዓውደ መጽናዕቲ
ናይ ምሕታም ዓውደ መጽናዕቲ
ብጠቕላላ ወፍሪ 60 ሚልዮን ዶላር ኣመሪካ፡ ጀርመናዊ ሹለር ማሕተም ምፍራይ መስመር ምምስራት።ምሉእ ብምሉእ ዝተዓጽዋ ምሉእ ብምሉእ ኣውቶማቲክ ማሕተም ማሽናት ይቕበላ፣ ብሮቦታት ዝሰርሓ፣ ስሉጣትን ጽጉባትን፣ ንሚሊሜተር-ደረጃ ትኽክለኛነትን ልዑል ጽሬትን ናይ ምሕታም ክፍልታት ንምርግጋጽ።
ድኳን ምውህሃድ
ድኳን ምውህሃድ
ምሉእ እታ ተሽከርካሪት ብሙሉእ ኣውቶማቲክ ሮቦታት ዝተወልደት ኮይና፡ 100% ጽሬት ምውህሃድ ዘረጋግጽን ኣብ ደረጃ ድሕነት ሓሙሽተ ኮኾብ ዝበጽሕን እዩ።
ዓውደ መጽናዕቲ ስእሊ
ዓውደ መጽናዕቲ ስእሊ
ንሱ ንመስርሕ ምልባስ ፎርሞስት ካቶዲክ ናኖ-ኤሌክትሮፎረሲስ ዝኽተል ኮይኑ፡ እቲ ዝነጽግ ሮቦት ድማ ነቲ ምሉእ ኣውቶማቲክ ምብራዝ ኣብ ውሽጥን ደገን ብዝተረጋገአ ጽሬት ይዛዝሞ።
ዓውደ መጽናዕቲ ጉባኤ
ዓውደ መጽናዕቲ ጉባኤ
ኣውቶማቲክ ምልዓል ዓቢ መተሓላለፊ መስመር ምትእኽኻብ ብምጥቃም ምክፍፋል ሞተርን ሓጋዚ ምትካልን ብመንገዲ ቪጂኤ ሮቦታት ይረጋገጽ።

ኤሌክትሪክ ንኣሽቱ መካይን ቀረብ ሰንሰለት መሻርኽቲ

ብሱልን ምሉእን ስርዓት ቀረብ ሰንሰለት፣ንዓለማዊ ተጠቀምቲ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎ ኣገልግሎት እናሃበ ርጉእ ኣወሃህባ ፍርያት የረጋግፅ
ማእከል ውዑይ መሸጣ ፍርያት
እቲ ኩባንያ ብቐንዱ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ብሽክለታታት፡ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ትራይሳይክል፡ ሓደስቲ ጸዓት ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ፡ ሞተር ትራይሳይክል፡ ኤሌክትሪክ ፎርክሊፍትን ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ማሽናትን ወዘተ ዘፍሪ ኮይኑ፡ ንናይ ሰባት ትራፊክ ምዝዋር፡ ንመጓዓዝያ ጽዕነት፡ ንመዘናግዕን ካልእ መድሃኒታትን ዝምችኣ እዩ። ን

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ

ጋንታና ካብ መጀመርታ ምሳኻትኩም ብምስራሕ ድሌታትኩምን ትጽቢታትኩምን ምሉእ ብምሉእ ክትርዳእ እያ።ብተወሳኺ ሓገዝቲ ናይ ዲዛይን ሓሳባት ክመኽሩን ናይ ምፍራይ ኣማራጺታት ክሕብሩን ይኽእሉ።
እዋናዊ ዜና
jinpeng.png ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ዓለም ንሓምለዋይ መጻኢ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን፡ ነቲ ኤሌክትሪካዊ ሰውራ ንምምራሕ ዝግበር ውድድር ይካየድ ኣሎ።እዚ ካብ ትረንድ ንላዕሊ እዩ፤it's a global movement towards sustainable mobility.እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ሰደድ ዕቤት ንዝጸረየትን ዝያዳ ዘላቒትን ዓለም መድረኽ ይኸፍት ኣሎ።

28 መጋቢት 2024 ዓ.ም
1111.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ናይ ተሳፈርቲ ትራይሳይክል ከም ዘላቒን ስሉጥን ኣገባብ መጓዓዝያ ልዑል ተፈታውነት ረኺበን እየን።ምስቲ ንከባቢ ዝምችእ ባህርያተንን ውጽኢታዊ ኣሰራርሓአንን፡ ነዘን መካይን ከም ኣማራጺ ባህላዊ መካይንን ሞተር ብሽክለታን ዝቖጽርወን ውልቀሰባት እናበዝሑ ይመጹ ኣለዉ።

10 ጥሪ 2024 ዓ.ም
图片1.png ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ጂንፐንግ ጉጅለ ኣብ መበል 134 ምርኢት ካንቶን ሓድሽ ናይ ጸዓት ተሽከርከርቲ ምርኢት ቦታ ይመርሕን ቅጽበታዊ ምዝገባ ይጅምርንመበል 134 ካንቶን ምርኢት ከምቲ ዝተመደበሉ ኣብ ጥቅምቲ 15 , 2023. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd ኣብቲ ኤግዚቢቲ ክሳተፉ ተዓዲሞም

16 ጥቅምቲ 2023 ዓ.ም

ዝርዝር ጥቕስታት ኣሎ።

ንሕቶኹም ብቕልጡፍ ንምምላስ ዝተፈላለየ ዝርዝር ዋጋታትን ፕሮፌሽናል purchasing & sales teamን ኣለና።
መራሒ ዓለምለኻዊ ቀሊል ንከባቢ ዝምችእ ኣፍራዪ መጓዓዝያ

ቅልጡፍ መላግቦታት

ምድብ ፍርያት

ርኸቡና

 ስልኪ : +86-15052020480
 ቴለፎን : +86-400-600-8686
 ኢ-መይል : sales14@electric-tricycle.com
 Add : ጎደና ዙዝሆው፡ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ዙዝሆው፡ ኣውራጃ ጂያዋንግ፡ ዙዝሆው፡ ኣውራጃ ጂያንግሱ
መሰል ቅዳሕ © 2023 Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd. ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ።| ሳይትማፕ | ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ |ዝድገፍ ብ... leadong.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።  苏ICP备2023029413号-1 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።