Please Choose Your Language
Konkolaataa xiqqaa mini elektirikii teessoo lama qabu waatii 1500
Mana » Ol’aantummaa » Dhaabbata Dhiyeessii Sansalataa

Sanduuqa Dhiyeessii

Tarreewwan Caqasaalee Argaman

Tarree caqasa adda addaa fi garee bittaa fi gurgurtaa ogeessaa gaaffii keessan saffisaan deebisuuf qabna.
Hogganaa dhaabbata oomishaa geejjibaa naannoo ifa ta'e addunyaa
Ergaa Dhiisaa
Ergaa Nuuf Ergaa

LINKS SAFFISAA

GAMMA OMISHAA

NU QUNNAMTII

 Bilbila : +86-15052020480
 Bilbila : +86-400-600-8686
 Imeelii : sales14@electric-tricycle.com
 Dabalaa : Daandii Xuzhou, Paarkii Industirii Xuzhou, Aanaa Jiawang, Xuzhou, Bulchiinsa Jiangsu
Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2023 Jiangsu Jinpeng Group Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu  苏ICP备2023029413号-1 irratti kan argamu